Facebook

Navigace

O Projektu

STUDIJNÍ CESTY

Zaměstnanecká družstva jako sociálně inovativní nástroj na trhu práce

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory Mezinárodní spolupráce s partnerskými organizacemi z Polska a Španělska. Cílem projektu je pilotně testovat a ověřovat metodiky podpory sociálních inovací v oblasti podpory zaměstnanosti a rozvoje aktivit zaměstnaneckých družstev ve venkovském prostoru. Cíle projektu budou naplňovány prostřednictvím činností tzv. sociálně zaměřených inovačních center, otevřených platforem místních partnerství, které umožní sdílení kreativního a divergentního myšlení vedoucího ke změně prostředí a realizaci konkrétních společenských inovací, jež budou mít dopad na pracovní trh, které umožňují generování podnikání na venkově a řeší zaměstnanost. Pod pojmem sociální inovace vnímáme nové myšlenky a postupy, metody a systémy, které nabízejí nové odpovědi na problémy naší společnosti a které umožňují generování podnikání, tvorby pracovních míst a zaměstnanosti na venkově. V rámci realizace projektu budou vytvořeny a ověřeny metodiky pro vznik inovativních podnikatelsko-zaměstnaneckých družstev na venkově jako specifické formy socio-ekonomických aktivit umožňujících zaměstnancům podílet se na řízení podniku. V našem pojetí se jedná především o přenos, modifikaci a praktické ověření zahraničních metod: Business Employment Cooperatives a inovačních center participace PPP zaměřených na sociální inovace a podporu pracovního trhu. Metoda vede skupiny osob k získání podnikatelských dovedností a k tomu, aby nesli společnou odpovědnost za svá podnikatelská rozhodnutí, a motivuje je ke společnému participativnímu prospěchu.